COPILOTEN ZEVMB

Het project Copiloten onderzoekt de meerwaarde van de inzet van een copiloot voor gezinnen met een kind met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Deze pilot gespecialiseerde cliëntondersteuning vindt plaats in het kader van het programma Volwaardig leven van VWS.
Contactpersoon: Carien van Hooff, carien.vanhooff@wijzienjewel.nl

CASEMANAGER HERSENLETSEL

Het project Casemanager Hersenletsel onderzoekt de meerwaarde van de inzet van een casemanager voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Deze pilot gespecialiseerde cliëntondersteuning vindt plaats in het kader van het programma Volwaardig leven van VWS, in drie regio's.
Contactpersoon: Judith Zadoks, judith.zadoks@casemanagerhersenletsel.nl

DE WEGWIJZER

Het project Wegwijzer beoogt de opzet van een online tool voor mensen met bijzondere zorgvragen, bijvoorbeeld in relatie tot autisme, hersenletsel, zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) of een lichte verstandelijke beperking (LVB).
Dit project vindt plaats in het kader van het programma Volwaardig leven van VWS.
Contactpersoon: Idius Felix, info@in-tussen.nl